Ψυχολογία για Όλους

Χώρος Ψυχοθεραπείας & Προσωπικής Εξέλιξης

Ψ

Ψυχολογικές υπηρεσίες

Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Πρωταρχικό μας μέλημα όταν επισκέπτεστε το χώρο μας για κάποια υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, είναι να σας κάνουμε να νιώσετε άνεση, ζεστασιά και εμπιστοσύνη, ώστε να μπορέσετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτά που σας απασχολούν.

 

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, με τις επιστημονικές μας γνώσεις και την επαγγελματική μας εμπειρία, να νιώσετε καλύτερα και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τα ψυχολογικά ζητήματα που σας εμποδίζουν να αντλείτε περισσότερη χαρά και ικανοποίηση από τη ζωή και τις σχέσεις σας.


Π

Προσέγγιση

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Πεποίθησή μας είναι ότι ο καθένας, ανεξάρτητα από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη ζωή του ή τις τραυματικές εμπειρίες που έχει βιώσει, μπορεί να εξελιχθεί και να δημιουργήσει τη ζωή που επιθυμεί αξιοποιώντας τις δυνάμεις που κρύβει μέσα του.


Η προσέγγισή μας είναι συνθετική και υιοθετούμε τεχνικές με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα από διαφορετικές σχολές ψυχοθεραπείας, που αξιοποιούν όλα τα επίπεδα των ψυχολογικών λειτουργιών του ατόμου (συνειδητό, υποσυνείδητο, αντίληψης και σκέψης, συναισθηματικό, διαπροσωπικό).


ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Χορήγηση ψυχοδιαγνωστικών τεστ, που αξιολογούν την προσωπικότητα και τις επιμέρους λειτουργίες της (π.χ νοητική, συναισθηματική κ.λπ.).

 

Βοηθά:

 • Τον ψυχολόγο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το άτομο, προκειμένου να κατανοήσει τις ανάγκες του και να κάνει καλύτερο θεραπευτικό σχεδιασμό.

 • Το άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του.

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Βοηθά το άτομο:

 • Να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

 • Να θεραπευτεί από ψυχικά και σωματικά συμπτώματα.

 • Να αναδείξει τις δυνάμεις και να ενισχύσει τα θετικά του χαρακτηριστικά.

 • Να καλλιεργήσει δεξιότητες συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης. 

 • Να αντλήσει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις σχέσεις και τη ζωή του.

Διαδικτυακές Συνεδρίες

Γίνονται σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα συνάντησης στον χώρο μας, λόγω περιορισμών.

 

Μέσω σύγχρονων πλατφορμών επικοινωνίας, αξιοποιώντας την οπτικοακουστική δυνατότητα αυτών, πραγματοποιούμε συνεδρίες, εκμηδενίζοντας τον χρόνο μετακινήσεων από την άνεση του χώρου του θεραπευόμενου, εάν μας ζητηθεί.

 

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Αφορά όσους επιθυμούν:

 • Να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

 • Να ανακαλύψουν την ειδίκευση μεταπτυχιακών σπουδών που τους ταιριάζει.

Περιλαμβάνει αξιολόγηση με δοκιμασίες (ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, επαγγελματικής προσωπικότητας κ.ά.) ή και συμβουλευτικές συναντήσεις.

Θεραπεία ζεύγους

Οφέλη:

 • Βοηθά στην επίλυση ζητημάτων που αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία & τη σχέση του ζευγαριού.

 • Αποτελεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την έκφραση των συναισθημάτων και των αναγκών κάθε συντρόφου.

 • Βοηθά στην ανάδειξη των καλύτερων πλευρών των συντρόφων και την ενίσχυση των δυνάμεων του ζευγαριού.

 • Συμβάλλει στην εκμάθηση δεξιοτήτων που αφορούν στην πιο αποτελεσματική επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και τη θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους συντρόφους.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Βασικός στόχος είναι η αύξηση της αυτοεπίγνωσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης και η ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των μελών. Η ομάδα είναι ένα κοινωνικό εργαστήρι - ένας τόπος όπου αποκτά κανείς τις δεξιότητες για να δημιουργήσει ουσιαστικές και ικανοποιητικές σχέσεις.

 

Οφέλη: 

 • Η συμμετοχή στην ομάδα ικανοποιεί την ανάγκη του «ανήκειν».

 • Στο πλαίσιο της ομάδας προσφέρονται ευκαιρίες για εγγύτητα, που βοηθούν τα μέλη να δουλέψουν τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους και να πειραματιστούν με νέες διαπροσωπικές συμπεριφορές. 

Ομάδα Ψυχοθεραπείας Νεαρών Ενηλίκων (18-25 ετών)

Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των μελών για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της φάσης ζωής που διανύουν, όπως σπουδές, εργασία, σχέσεις με το άλλο φύλο κ.λπ.


Οφέλη:

 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης.

 • Η συμμετοχή στην ομάδα ικανοποιεί την ανάγκη του «ανήκειν».

 • Στο πλαίσιο της ομάδας προσφέρονται ευκαιρίες για εγγύτητα, που βοηθούν τα μέλη να δουλέψουν τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους και να πειραματιστούν με νέες διαπροσωπικές συμπεριφορές.

 • Αυξάνεται η επίγνωση και κατανόηση των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών, μέσω της συνειδητοποίησης των μοτίβων που αναπαράγουν τα μέλη στις σχέσεις που αναπτύσσουν τόσο μέσα, όσο και έξω από την ομάδα.

 • Τα μέλη νιώθουν ανακούφιση όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και άλλοι που νιώθουν ή έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις ή συναισθήματα.

Παιδια & εφηβοι

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Μέσω ψυχοδιαγνωστικών τεστ εξετάζονται οι μαθησιακές και νοητικές ικανότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η συναισθηματική κατάσταση και οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού ή του εφήβου.

 

Οι γονείς ενημερώνονται για την εικόνα του παιδιού και προτείνονται οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων κατάλληλων για την ηλικία του, το παιδί ή ο έφηβος ενθαρρύνεται: 

 • Να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα και να εξασκηθεί να τα διαχειρίζεται με πιο αποτελεσματικούς τρόπους.

 • Να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικής νοημοσύνης, μαθαίνοντας και υιοθετώντας πιο προσαρμοστικές συμπεριφορές. 

 • Να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του, αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις και τα ξεχωριστά του ταλέντα.

 • Να αυξήσει την ψυχική του ανθεκτικότητα. 

 • Να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό του.

Τεχνικές Αποδοτικής Μελέτης

Το παιδί ή ο έφηβος μαθαίνει:

 • Nα διαχειρίζεται τα συναισθηματικά ζητήματα, που επιδρούν αρνητικά στην σχολική του απόδοση (στρες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κ.λπ.).

 • Nα επιλύει πρακτικά ζητήματα, προκειμένου να οργανώνει καλύτερα το διάβασμά του και να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη συνέπεια στις σχολικές του υποχρεώσεις (αντιμετώπιση αναβλητικότητας, διαχείριση χρόνου, κ.ά.).

 • Nα αξιοποιεί με τους καλύτερους τρόπους τις νοητικές του λειτουργίες (συγκέντρωση, μνήμη, αφομοίωση νέων γνώσεων, κριτική σκέψη), έτσι ώστε να αποδίδει καλύτερα στη μελέτη των μαθημάτων του. 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Αφορά παιδιά Λυκείου και περιλαμβάνει αξιολόγηση με δοκιμασίες (ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, επαγγελματικής προσωπικότητας κ.ά.) ή και συμβουλευτικές συναντήσεις.


Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να συμμετέχουν στη διαδικασία, για καλύτερη υποστήριξη του εφήβου στις αποφάσεις του. 

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Με βάση τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του παιδιού, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με στόχο:

 

 • Την ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών.  

 • Την ανάδειξη του νοητικού του δυναμικού.  

 • Την αύξηση του κινήτρου και της προσπάθειάς του για σχολική επιτυχία. 

ΓΟΝΕΙΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Συμβουλευτική Γονέων

Οι γονείς λειτουργούν ως σύμμαχοι στη θεραπευτική διαδικασία των παιδιών τους. Η συμμετοχή τους σε συμβουλευτικές συναντήσεις συμβάλλει στην καλύτερη εξέλιξη των παιδιών και παράλληλα τους βοηθάει: 

 • Να συζητήσουν προβληματισμούς και ανησυχίες σχετικές με τα παιδιά. 

 • Να κατανοήσουν καλύτερα την προσωπικότητα και τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών τους. 

 • Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους.

 • Να βελτιώσουν τη σχέση με τα παιδιά τους. 

 • Να ενδυναμωθούν στο ρόλο τους ως γονείς και να συνεργαστούν πιο εποικοδομητικά μεταξύ τους. 

 • Να μάθουν τρόπους ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, ώστε αυτά να εξελιχθούν σε ευτυχισμένους και επιτυχημένους ενήλικες. 

Θεραπεία Οικογένειας

Βοηθά στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν:

 • Σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση της οικογένειας, όπως μεταβατικά στάδια ζωής, απώλειες, κρίσεις, κ.ά.

 • Συγκρούσεις ή δυσκολίες στην επικοινωνία ανάμεσα σε κάποια ή σε όλα τα μέλη της οικογένειας. 

 • Ανησυχίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας. 

Διαδ​ικασία: 

 • Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή δύο θεραπευτών.

 • Διάρκεια Συνεδρίας: 1 ½ ώρα.

 • Συχνότητα: Μηνιαία.

Σ

Συχνές Ερωτήσεις

Listicle tumblr cred cronut wolf brooklyn master cleanse shabby chic mixtape taiyaki. Meh photo booth tbh plaid, semiotics poutine waistcoat tacos blue bottle etsy celiac humblebrag yuccie art party.

Biodiesel cred gochujang next level keytar everyday carry irony. Roof party gastropub raclette you probably haven't heard of them cardigan retro. Yuccie distillery lo-fi church-key ugh kale chips.

Wolf hot chicken plaid pickled shoreditch stumptown migas synth. Flexitarian chartreuse listicle four loko af ennui vinyl lomo. Lumbersexual keffiyeh street art pug normcore, shoreditch lyft salvia wolf man bun literally butcher ramps VHS.

Microdosing disrupt man bun, beard retro edison bulb tumeric enamel pin blog pinterest. Hexagon offal crucifix locavore celiac trust fund wolf craft beer aesthetic brunch pour-over live-edge. Actually poutine try-hard af lumbersexual waistcoat.

Ennui raw denim celiac kickstarter af ramps. 3 wolf moon echo park tofu beard ugh. Vegan marfa put a bird on it occupy letterpress humblebrag.

Ε

Έχετε κάποια ερώτηση ;